Den ideelle klinik

Den ideelle klinik

Det er en fordel, at klinikken har et fagligt dygtigt team. Hvis klinikken er godt organiseret og du som klinikejer har en strategisk bevidsthed og retning for klinikkens udvikling, er det tillige en fordel i en salgssituation.

Andre momenter ved vurderingen, af om klinikken er klar til salg og kan indbringe den højeste pris, er blandt andet:

  • God markedsudsigt og udviklingspotentiale
  • God konkurrencesituation
  • Lav eller ingen personafhængighed
  • Beskedne krav til investeringer
  • Disciplin i forhold til juridisk, administrativ og økonomisk dokumentation

Endvidere er en klinik som har en problemfri drift med god indtjening og rentabilitet attraktiv for potentielle købere. God administrativ og økonomisk orden kan ligeledes være afgørende for en salgssituation.

Såfremt du som klinikejer har arbejdet dig hen mod at ovenstående momenter i overvejende grad kan besvares bekræftende, så har du i højere grad en salgsmoden dyrlægeklinik end hvis momenterne må besvares benægtende.

Når vi hos DyrlægeAdvokaten taler om salgsmodning af din klinik, drejer det sig blandt andet om at optimere på ovenstående parametre, så forudsætningerne for højest mulige pris er til stede. En salgsmoden dyreklinik indbringer alt andet lige den højeste pris. Såfremt din klinik ikke allerede er salgsmoden, vil du dermed skulle lægge en del energi i at få gjort klinikken salgsmoden, idet du alternativt vil sælge din dyrlægeklinik for billigt. Det indledende fodarbejdet kan derfor typisk godt betale sig. En salgsmoden klinik er tillige mere attraktiv for en køber og er forarbejdet med salgsmodning dermed ikke gjort, kan du som klinikejer risikere, at køber vælger en anden og bedre klinik end din.

Læs tillige om sælgende klinikejers typiske fejl.

Værktøjer og skabeloner

Download

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til salget af din dyrlægeklinik.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til salg, udkast til kontrakter m.m.

Klinikejers overvejelser

Som klinikejer kan der være forskellige tanker og overvejelser, som leder op til beslutningen om, at du ønsker at sælge din klinik.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende samtale pr. mail eller telefon, såfremt du har ubesvarede spørgsmål.

Salgsforløbet

Det typiske salgsforløb indledes med et såkaldt 'Letter of Intent'. Dyrlægeadvokaten.dk hjælper med at være tovholder i processen fra start til slut. 

Typiske fejl

Det er en typisk fejl hos sælgende klinikejere, at opgaven med salg undervurderes. Salg af en dyrelægeklinik kræver planlægning og mange klinikejere kommer for sent i gang.

Download

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til salget af din dyrlægeklinik. Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til salg, udkast til kontrakter m.m.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende samtale pr. mail eller telefon, såfremt du har ubesvarede spørgsmål.

Vi hjælper med salget af din dyrlægeklinik

Som klinikejer kan der være forskellige tanker og overvejelser, som leder op til beslutningen om, at du ønsker at sælge din klinik. Vi hjælper dig med alle aspekter af salget.