Download

Klinikejers overvejelser

Tjekliste

Som klinikejer må du gøre dig nogle overvejelser forinden du vælger at sælge din klinik. Nedenfor vil nogle punkter fremhæves, som enten vil eller kan være nødvendige at give en tanke. Der kan være mange grunde til, at du ønsker at sælge din dyrelægeklinik og nogle tanker, der kan være værd at give tanke er:

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Er din klinik klar til salg

Tjekliste

Ikke alle klinikker er lige ideelle at sælge, men via salgsmodning vil en klinik – såfremt den ikke i forvejen er det – kunne blive forberedt til salg. Der kan være forskelligartede ting, der bidrager til, at din klinik er ideel til salg. Det er naturligvis en helhedsvurdering af klinikken, men nedenfor fremgår nogle momenter til v

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Letter of intent

Hensigtserklæring

1. Parterne - Tydelig angivelse af parterne, der skal underskrive hensigtserklæringen. 2. Baggrund - Heri angives de nærmere omstændigheder der ligger til grund for hensigtserklæringens udformning og underskrivelse. 3. Transaktionen - I nærværende punkt vil den påtænkte transaktion – der kræver underskrivelsen af nærværende hensigtserklæring – nærmere beskrives.

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Sælger - undgå disse fejl

Tjekliste

Ofte kan man være ivrig og ønske hurtig fremdrift og eksekvering fra idéen om salg opstår til handling herpå. Ikke desto mindre er salg af en klinik et større arbejde og det er vigtigt, at du som klinikejer handler med omtanke og forsøger at undgå for mange fejl, herunder de nedenfor oplistede. Typiske fejl fra sælgersiden i forbindelse med salg af en klinik er, at:

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.

Fortrolighedsaftale

Kontrakt

Baggrund 1.1. [Rådgiver] har af Sælger fået til opdrag at sælge [NAVN og CVR-nr. på klinikken] (herefter ”Selskabet”) og har i den forbindelse kontaktet Køber som potentiel erhverver af Selskabet. Køber ønsker at modtage yderligere informationer om Selskabet og forud for udveksling heraf, indgås denne Aftale. 1.2. Efter underskrift af nærværende fortrolighedsaftale (herefter ”A

Få adgang til indholdet nu - indtast dine oplysninger herunder, og modtag link til download af værktøjet.